მთავარი ჩვენს შესახებ სერვისები მეცნიერთათვის სერვისები ორგანიზაციებისათვის ელექტრონული ჟურნალები ინდივიდუალური ნაშრომები კონტაქტი

  

ასოციაციაში გაწევრიანების მსურველებს შეუძლიათ  გადმოაგზავნონ ელექტრონულ ფოსტაზე ან პირადად მოიტანონ ასოციაციის პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი განცხადება შემდეგი ტექსტით:

 

ასოციაცია მეცნიერებისათვის პრეზიდენტს თამარ ხახუტაშვილს
წ ე ვ რ ო ბ ი ს კ ა ნ დ ი დ ა ტ ი ს

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

გთხოვთ განიხილოთ ჩემი მონაცემები ასოციაციაში გასაწევრიანებლად.

 

სახელი, გვარი, მამის სახელი:
სპეციალობა:
ტელეფონის ნომერი:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
თარიღი:
ხელმოწერა:

 


 

ჩვენი რეკვიზიტებია:
აა(ი)პ ასოციაცია მეცნიერებისათვის
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400248576

საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი - BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი - GE39BG0000000101591797

ტელ.: 593304942; 597 125432
email: info@4science.ge


 

 

Copyright © 2018  Association for science. All rights reserved.
Revised: 10/24/18.