„სანივთო სამართლის ფილოსოფია“

Authors

Luka Kazanji ლუკა კაზანჯი

Abstract

სანივთო სამართალი ცივილისტიკის ერთადერთიუმძლავრესი მექანიზმია, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის ნივთზე სამართლებრივი ბატონობის იურიდიულ ფორმასა და აწესრიგებს სამართლებრივ ურთიერთობებს მატერიალიზებულ სუბსტანცია-ნივთსა და ადამიანებს შორის. სანივთო სამართალი მთლიანობაში აერთიანებს ლოგიკას, ფილოსოფიას, მეტაფიზიკას და სოციოლოგიას. სანივთო სამართლის კონცეფცია ახორციელებს სიეტმატიზირებას ადამიანის იურიდიული ხედვებისა, ფსიქოსოციალური მისწრაფებებისა, ფსიქოგენეტიკური მახსიათებლებისა და ემოციურ ფონზე აღმოცენებულ სურვილთა რელატიურად ცვალებად ბუნებისა.

Downloads

Download data is not yet available.

References

No References
Cover for „სანივთო სამართლის ფილოსოფია“
Published
July 25, 2019
Categories